Zameranie

Odborné zameranie spoločnosti

Odborným zameraním spoločnosti je integrácia náročných zariadení a programov do ucelených systémov, vývoj elektronických modulov a strojárskych uzlov a výroba zariadení.

  • Vytvorili sme kontajnerový spojovací uzol vybavený špeciálnou vojenskou prepojovacou technológiou s počítačovými systémami. Celkové riešenie je vysoko pokrokovým systémom využívajúcim špičkovú IT technológiu. S celkového riešenia bol pomer našej práce viac ako 25%.
  • Súčasne projektujeme a realizujeme automatizovaný systéme velenia a riadenia pre taktický stupeň, vzniká tak jedinečný systém pre jednotky pružnej reakcie. Predmetom našich prác sú analýzy potrieb, návrh technického, programového a integračného riešenia a jeho realizácia. Uvedeným projektom sa tvoria automatizačné pracovné miesta veliteľov v náročnom prostredí vojenskej techniky a súčasne sa vytvára nový koncept spojovacej sústavy zameraný na vysokú mobilnosť prvkov a systému.
  • Dlhodobým zameraním je simulačná technológia. Vytvorili sme simulačný systém pre výcvik osádok tankov a bojových vozidiel, ktorý postupne rozširujeme o nové prvky. Pretože sme nositeľmi autorských a patentových práv, táto technológia je zaradená do nášho výrobného programu. Túto technológiu sme zaviedli do ozbrojených síl Českej aj Slovenskej republiky. Simulačný program sme presadili v rámci ofsetového programu aj do armády Grécka.
  • V oblasti civilnej techniky rozvíjame špecializovaný nábytok pre letiská, dispečerské pracoviská a výcvikové centrá.
  • Vyvinuli sme a vyrábame fiškálne moduly pre pokladničné počítačové systémy
  • Dodávame počítačové siete a výpočtovú techniku.
  • Vytvorili sme program špecializovaných prepravných obalov, odolných proti stekajúcej vode
  • Ponúkame vypracovanie kompletného bezpečnostného projektu a jeho aktualizáciu v zmysle zákona č.122/2013 Z.z.